استان ها

صبح امروز (سه شنبه 12 مرداد) 5 پروژه فرهنگی و عمرانی شهرداری دولت آباد در آخرین روزهای عمر مدیریت شهری دوره پنجم افتتاح شد. این پروژه ها شامل باغ بانوان، لاین غربی ادامه بلوار جانبازان در حریم شهر دولت آباد، ساختمان کتابخانه عمومی شهدای کربکند، خط انتقال پساب و پروژه بهسازی پارک های سطح شهر است. پروژه های باغ بانوان و لاین غربی ادامه بلوار جانبازان در حریم شهر دولت آباد به صورت حضوری و مابقی پروژه ها به صورت غیر حضوری و نمادین افتتاح شد.