استان ها

بندر شرفخانه در 90 کیلومتری شهر تبریز، یکی از مناطق گردشگرپذیر استان آذربایجان شرقی است.