استان ها

سردار چهارباغی فرمانده سابق توپخانه سپاه برای اولین بار بخشی از خاطرات خود در سال ها همراهی با حاج قاسم سلیمانی در سوریه را بیان می کند. ماجرای آزادی نبل و الزهرا و 18 روز محاصره حاج قاسم در حلب بخشی از این خاطرات است.