استان ها

مشاوره پروژه و گویندگی متن:خانم حمیده مقدس زاده بازیگر -دوبلور و مجری صدا و سیما مدیر تصویر برداری :میر نقی عافیت و تصویر و تدوین :نصرت سامعی سیس