استان ها

بسم الله الرحمن الرحیم فتح المبین برگرفته از کتاب سلام بر ابراهیم روز اول فروردین سال ۱۳۶۱ عملیات فتح المبین با رمز یا زهرا آغاز شد من لحظه ای از ابراهیم جدا نمیشدم بالاخره گردان ما هم حرکت کرد اما به دلایلی من و اون عقب‌مانده ساعت ۲ نیمه شب ما هم حرکت کرد در تاریکی شب به جایی رسیدیم که بچه‌های گردان در میانه دشت نشسته بودند ابراهیم پرسید اینجا چه می کنید شما باید به خط دشمن بزنید گفتند دستور فرمانده است: با ابراهیم جلو رفتیم و به فرمانده گفت چرا بچه ها را در دشت نگه داشتید الان هوا روشن میشه اینجا جانپناه