استان ها

ساخت خانه ای برای پیرزن بی بضاعت با چهار یتیم در خاش که با تامین بودجه توسط صندوق خیریه فارغ التحصیلان از کشور فیلیپین در اسفندماه ۱۳۹۸ و در سالروز ولادت حضرت علی (َع) تکمیل و توسط جناب مولوی نقشبندی تحویل گردید. مخملی رشیدی