استان ها

هفته پیش خبرنگاران رسانه های خارجی به قلعه گنج رفتند و از فعالیت های بنیاد مستضعفان در این شهرستان بازدید کردند. در ادامه فیلمی از حضور این خبرنگاران و بازدید آن ها از بزداری های مورسیا را شاهد خواهید بود.