استان ها

شب مانی در کوهستان تتره فریدونشهر در تاریخ 7 اسفند ماه سال 93 توسط گروه کوهنوردی شاهان کوه فریدونشهر