استان ها

گروه جهادی شهید گمنام شهر جبالبارز با همکاری گروه جهادی طلاب حوزه علمیه جیرفت در راستای مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا اقدام به راه اندازی کارگاه تولید ماسک و دستکش نموده است.