استان ها

مراسم پیر شالیار در روستای اورامان تخت (هورامان) کردستان، هر سال دو بار در سال، یکی نیمه بهار و دیگری در نیمه زمستان برگزار شده و عروسی «پیر شالیار» در سه روز جشن گرفته می شود.