استان ها

در این ویدئو می توانید به پیشنهاد جناب آقای پور زمانی، مطالبی را در ارتباط با درس زمین شناسی پایه هفتم ملاحظه نمایید.