استان ها

تلاش‌های بی‌وقفه راهداران استان گلستان که در تمام ایام تعطیلی عید نوروز، لباس از تن در نیاوردند و برای انجام وظیفه از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. تلاش‌هایی که شاید کمتر دیده شدند!