استان ها

۴ درصد طرح هایی که از محل تسهیلات اشتغال زایی یارانه ای در روستا های کشور مصوب شده اجرایی شده است. مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در بخش خبر ۲۱ گفت: در یکسال و نیم گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ طرح با هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تصویب رسید که ۲ هزار و ۱۰۰ طرح از مجموعه این طرح ها به مرحله قرارداد رسیده است.