استان ها

جشنواره فروش مبلمان و جهیزیه کامل عروس همراه با قرعه کشی و اهدا جوایز ویژه در بازار مبل بهنمیر آغاز شد. بازار مبل بهنمیر با بیش از 200 فروشگاه کدرن و زیبا بزرگترین مرکز تخصصی فروش مبلمان در شمال کشور می باشد. نشانی: بابلسر - شهر زیبای بهنمیر