استان ها

ریزش ملخ ها در بخش هایی از زمین های سیریک باعث ایجاد مشکلات برای باغداران شد.