استان ها

نشست اختتامیه، نخستین جشنواره استانی عکس عاشورایی شامگاه پنجم آذر ۱۳۹۹ بدون حضور تماشاگر و به صورت مجازی در ذکرخانه علی ابن ابی طالب علیه السلام شاپورآباد، با حضور ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برخوار، اعضای شورای شهر شاپورآباد، دبیر جشنواره و نمایندگی بیمه عابدیان برگزار گردید. این جشنواره برای نخستین بار در شهرستان برخوار و به همت کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام شاپور آباد و باهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، نمایندگی بیمه نوین آقای مجید عابدیان و شهرداری شاپور آباد بر