استان ها

بارندگی بسیار شدید، همراه با رعد و برق سراسر پردیس را در بر گرفت که منجر به آب رفتگی معابر و جاده های اصلی این شهر شد.