استان ها

ندای گیلان:خبرنگاران ندای گیلان برای تهیه مستندهایی از عملکرد مسئولین گیلان در جریان برف سنگین بهمن 95 به شهرهای مختلف سفرکردند.در این مستند مردم در خصوص عملکرد شهرداری لولمان اظهار نظر می کنند.ویدئو های بیشتر در خبرگزای ندای گیلان