استان ها

ما امروزه مفتخریم آنچه رای تولید و رقابت محصولات در سطح کشور و جهانی مورد نیاز است را دارا می باشیم و با تمامی توانمندی خود متواضعانه ایستاده سر تعظیم بر شما عزیزان فرود آورده و امیدوریم شایسته به نام و برند خود باشیم. بر پهنه سبز کاسپین و دریای کاسپین با تکیه بر سه دهه فعالیت در عرصه صنعت سیم کابل کشور جز اعتماد مشتریان اندوخته ای فراهم ننموده ایم