موزه سنجش

موزه سنجش

1.1K

موزه سنجش

موزه سنجش در شهر تبریز در فضای خانهٔ سلماسی تأسیس شده‌است. در این موزه انواع ابزار توزین مانند ترازوهای زرگری، قپان‌های بزرگ میادین ب...

معرفی موزه سنجش

موزه سنجش

موزه سنجش در شهر تبریز در فضای خانهٔ سلماسی تأسیس شده‌است.

در این موزه انواع ابزار توزین مانند ترازوهای زرگری، قپان‌های بزرگ میادین بار، سنگ‌وزنه‌ها، پیمانه‌های نفتی، وسایل مربوط به علم نجوم مانند اسطرلاب، ابزارهای سنجش مربوط به علم هواشناسی، قطب‌نماها و ساعت‌های مربوط به سده‌های گذشته به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین یک تنهٔ درخت ۵ میلیون ساله متعلق به دوره پلیوسن از دوران زمین‌شناسی نوزیستی نیز در این موزه نگهداری می‌شود.

جستارهای وابسته

  • فهرست موزه‌های ایران

منابع

خاطرات شما از سفر به موزه سنجش نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.