معرفی و اطلاعات کامل شهر پیشوا

1.2K

پیشوا

پیشوا می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: پیشوا (آلمان نازی) لقب آدولف هیتلر (رهبر آلمان نازی) پیشوا (امپراتوری مراتا)، یکی از مقام...

معرفی شهر پیشوا

پیشوا

پیشوا می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • پیشوا (آلمان نازی) لقب آدولف هیتلر (رهبر آلمان نازی)
  • پیشوا (امپراتوری مراتا)، یکی از مقامات در امپراتوری مراتا

جای‌ها

  • پیشوا (تهران)، از شهرهای استان تهران
  • شهرستان پیشوا، از شهرستان‌های استان تهران
  • جزیره پیشوا از جزیره‌های دریاچه ارومیه در ایران

خاطرات شما از سفر به پیشوا نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.