معرفی و اطلاعات کامل شهر مجلسی

513

مجلسی

محمدتقی مجلسی، فقیه و عارف شیعه (مجلسی اول) محمدباقر مجلسی، فرزند محمدتقی مجلسی و نویسنده بحارالانوار (مجلسی دوم) آمنه بیگم مجلسی، دخت...

معرفی شهر مجلسی

مجلسی
  • محمدتقی مجلسی، فقیه و عارف شیعه (مجلسی اول)
  • محمدباقر مجلسی، فرزند محمدتقی مجلسی و نویسنده بحارالانوار (مجلسی دوم)
  • آمنه بیگم مجلسی، دختر محمدتقی مجلسی و از زنان مجتهد
  • مجلسی (شهر)، شهری جدید در استان اصفهان

خاطرات شما از سفر به مجلسی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.