معرفی و اطلاعات کامل شهر باغشاد

745

باغشاد

باغشاد شهری در بخش مرکزی شهرستان لنجان استان اصفهان ایران است. این شهر از تلفیق سه روستای مدیسه، نوگوران و باغشاد ایجاد شده‌است. جمعیت ...

معرفی شهر باغشاد

باغشاد

باغشاد شهری در بخش مرکزی شهرستان لنجان استان اصفهان ایران است. این شهر از تلفیق سه روستای مدیسه، نوگوران و باغشاد ایجاد شده‌است.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر ۴۶۷۹ نفر (در ۱۳۶۷ خانوار) بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به باغشاد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.