معرفی و اطلاعات کامل شهر میمه

469

میمه

میمه (اصفهان) شهری در بخش میمه شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان. میمه (ایلام) شهری در بخش سراب میمه شهرستان دهلران استان ایلام. میمه...

معرفی شهر میمه

میمه
  • میمه (اصفهان) شهری در بخش میمه شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان.
  • میمه (ایلام) شهری در بخش سراب میمه شهرستان دهلران استان ایلام.
  • میمه (ساوه) روستایی از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه در استان مرکزی.

خاطرات شما از سفر به میمه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.