معرفی و اطلاعات کامل شهر رزوه

390

رزوه

به شیارهای مارپیچی بیرون پیچ یا درون مهره رزوه (با کسره ر) می‌گویند. رزوه‌ها حرکت پیچشی را تبدیل به حرکت خطی می‌کنند. ایجاد رزوه با بیش از ده ر...

معرفی شهر رزوه

رزوه

به شیارهای مارپیچی بیرون پیچ یا درون مهره رزوه (با کسره ر) می‌گویند. رزوه‌ها حرکت پیچشی را تبدیل به حرکت خطی می‌کنند.

ایجاد رزوه با بیش از ده روش و با ماشین های مختلفی صورت می‌گیرد.

ابزار دستی رزوه‌کاری قلاویز و حدیده هستند. قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه‌ها (مهره) بکار می‌رود در حالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده می‌کند.

منابع

خاطرات شما از سفر به رزوه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.