معرفی و اطلاعات کامل شهر کومله

745

کومله

کومله می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: حزب کومه‌له کردستان ایران، سازمانی چپگرا در کردستان ایران سازمان انقلابی زح...

معرفی شهر کومله

کومله

کومله می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • حزب کومه‌له کردستان ایران، سازمانی چپگرا در کردستان ایران
  • سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
  • بخش کومله
  • کومله (شهر)

خاطرات شما از سفر به کومله نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.