چارک

چارک

1.4K

چارک

چارَک به معنی یک‌چهارم و ربع دارای معانی زیر است. چارک (یکا)، یک چهارم من معادل ده سیر یا ۷۵۰ گرم، نیز یک چهارم زرع معادل چهار گره ...

معرفی شهر چارک

چارَک به معنی یک‌چهارم و ربع دارای معانی زیر است.

  • چارک (یکا)، یک چهارم من معادل ده سیر یا ۷۵۰ گرم، نیز یک چهارم زرع معادل چهار گره
  • چارک (آمار) یکی از مفاهیم در دانش آمار و برابر اصطلاح انگلیسی (quartile)
  • چارک (ابزار) (یک‌‌چهارم دایره)، ابزاری در اخترشناسی برای اندازه‌گیری زاویه

مکان‌ها

  • بندر چارک نام بندری در بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران
  • چارک (دشتی) روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر
  • چارک (زابل) روستایی در شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان

خاطرات شما از سفر به چارک نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.