معرفی و اطلاعات کامل شهر قورچی‌باشی

1K

قورچی‌باشی

قورچی‌باشی شهری است در بخش کمره شهرستان خمین استان مرکزی ایران. قورچی‌باشی (قزلباش) به فرمانده سواران مسلح قزلباش گفته می‌شود....

معرفی شهر قورچی‌باشی

قورچی‌باشی
  • قورچی‌باشی شهری است در بخش کمره شهرستان خمین استان مرکزی ایران.
  • قورچی‌باشی (قزلباش) به فرمانده سواران مسلح قزلباش گفته می‌شود.

خاطرات شما از سفر به قورچی‌باشی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.