معرفی و اطلاعات کامل شهر زنگنه

1.9K

زنگنه

زنگنه ممکن است به یکی از این معانی اشاره کند: ایل زنگنه، یکی از بزرگترین ایلات کرد زنگنه (پلدشت) زنگنه (سنقر) ...

معرفی شهر زنگنه

زنگنه

زنگنه ممکن است به یکی از این معانی اشاره کند:

 • ایل زنگنه، یکی از بزرگترین ایلات کرد
 • زنگنه (پلدشت)
 • زنگنه (سنقر)
 • زنگنه (فسا)
 • زنگنه (فسا)
 • زنگنه (لامرد)
 • زنگنه (ملایر)، شهر کوچکی در شهرستان ملایر
 • تنگک زنگنه، محله یا روستایی در استان بوشهر
 • بیژن نامدار زنگنه
 • پری زنگنه
 • حمید زنگنه
 • شیخعلی‌خان زنگنه
 • لعیا زنگنه

خاطرات شما از سفر به زنگنه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.