چادگان

چادگان

856

چادگان

چادگان یا چالادگان و یا چاتگان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر با جمعیت ۲۵۰۰۰ نفر (برآورد ۱۳۹۰خ) در بخش مر...

معرفی شهر چادگان

چادگان یا چالادگان و یا چاتگان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

این شهر با جمعیت ۲۵۰۰۰ نفر (برآورد ۱۳۹۰خ) در بخش مرکزی شهرستان چادگان قرار دارد.

منابع

اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳خ.

خاطرات شما از سفر به چادگان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.