معرفی و اطلاعات کامل شهر دنگلان‌خواجه

1.1K

دنگلان‌خواجه

دنگلان خواجه، روستایی در دهستان سدن رستاق شرقی بخش مرکزی شهرستان کردکوی استان گلستان ایران است. جمعیت بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مس...

معرفی شهر دنگلان‌خواجه

دنگلان‌خواجه

دنگلان خواجه، روستایی در دهستان سدن رستاق شرقی بخش مرکزی شهرستان کردکوی استان گلستان ایران است.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این مکان ۲٬۶۰۱ نفر (۸۶۰خانوار) بوده‌است.

پیرامون واژه

در زمان‌های گذشته در دنگلان کارگاه‌هایی برای تبدیل شالی به برنج و گندم به آرد وجود داشت که به‌وسیله پره‌های چوبی با آب کار می‌کرد و به آن اودنگ (آب‌دنگ) می‌گفتند. بیش‌تر مردم روستا برای تبدیل محصولات خود به آرد و برنج به سوی دنگلان حرکت می‌کردند. دنگ+کلان: دنکلان که به این طریق نام‌گذاری شد و بعدها طبق اسناد موجود دنکلان به دنگلان تغییر یافت چون دارای دو دنگ بزرگ بود و دیگر اینکه کاروان‌ها با چهارپایان که دنگل‌ها به گردنشان بود صدای ان شنیده می‌شد وارد کاروانسرای دنگلان می‌شدند دنگل+ان:دنگلان نام گرفت.

منابع

خاطرات شما از سفر به دنگلان‌خواجه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.