تازه‌آباد

تازه‌آباد

1.2K

تازه‌آباد

تازه‌آباد نام مکان‌های زیر است. شهرها تازه‌آباد (کرمانش...

معرفی شهر تازه‌آباد

تازه‌آباد نام مکان‌های زیر است.

شهرها

 • تازه‌آباد (کرمانشاه) از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است.

روستاها

 • تازه‌آباد بستان‌خیل
 • تازه‌آباد مولائی
 • تازه‌آباد سپاه
 • تازه‌آباد جهاد
 • تازه‌آباد صدر
 • تازه‌آباد خاچکین
 • لعل تازه‌آباد
 • تازه‌آباد (اسلام‌آباد غرب)
 • تازه‌آباد (آبیک)
 • تازه‌آباد (آق‌قلا)
 • تازه‌آباد (آمل)
 • تازه‌آباد (بابلسر)
 • تازه‌آباد (بخش مرکزی رشت)
 • تازه‌آباد (بهشهر)
 • تازه‌آباد (بیجار)
 • تازه‌آباد (تنکابن)
 • تازه‌آباد (چالوس)
 • تازه‌آباد (خرم‌آباد)
 • تازه‌آباد (خشکبیجار)
 • تازه‌آباد (دلفان)
 • تازه‌آباد (دهگلان)
 • تازه‌آباد (رشت)
 • تازه‌آباد (رودسر)
 • تازه‌آباد (سقز)
 • تازه‌آباد (صحنه)
 • تازه‌آباد (طوالش)
 • تازه‌آباد (کوهدشت)
 • تازه‌آباد (لشت نشا)
 • تازه‌آباد (لنگرود)
 • تازه‌آباد (لیتکوه)
 • تازه‌آباد (محمودآباد)
 • تازه‌آباد (مریوان)
 • تازه‌آباد (نوشهر)

خاطرات شما از سفر به تازه‌آباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.