معرفی و اطلاعات کامل شهر کانی‌سور

1.4K

کانی‌سور

کانی‌سور شهری است در استان کردستان در غرب ایران. کانی سور در بخش نمشیر شهرستان بانه قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با 46 نفر بوده‌اس...

معرفی شهر کانی‌سور

کانی‌سور

کانی‌سور شهری است در استان کردستان در غرب ایران. کانی سور در بخش نمشیر شهرستان بانه قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با 46 نفر بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به کانی‌سور نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.