نورآباد

نورآباد

1K

نورآباد

نورآباد نام مکان‌های زیر است: شهرها نورآباد (دلفان)، ...

معرفی شهر نورآباد

نورآباد نام مکان‌های زیر است:

شهرها

  • نورآباد (دلفان)، مرکز شهرستان دلفان در استان لرستان
  • نورآباد (ممسنی)، مرکز شهرستان ممسنی در استان فارس

دهستان‌ها

  • دهستان نورآباد (دلفان)، دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان دلفان در استان لرستان
  • دهستان نورآباد (مبارکه)

روستاها

دیگر

  • شهرستان ممسنی، معروف به «نورآباد مَمَسنی» از شهرستان‌های استان فارس

خاطرات شما از سفر به نورآباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.