معرفی و اطلاعات کامل شهر قدمگاه

1.1K

قدمگاه

قدمگاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: شهر قدمگاه (ن...

معرفی شهر قدمگاه

قدمگاه

قدمگاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهر

 • قدمگاه (نیشابور)

روستا

 • قدمگاه امام رضا (بندرعباس)
 • قدمگاه (آذرشهر)
 • قدمگاه (بوانات)
 • قدمگاه (خاتم)
 • قدمگاه (شازند)
 • قدمگاه (مرودشت)
 • قدمگاه (نهبندان)
 • قدمگاه سفلی

اماکن

 • قدمگاه خضر نبی
 • چشمه قدمگاه
 • اندیس آنومالی قدمگاه
 • آب‌انبار بالاده قدمگاه
 • قدمگاه جهرم
 • گورستان قدمگاه (بادامیار)
 • قدمگاه فراشاه
 • ایوان قدمگاه یا چاشت خوار در استان فارس

فیلم

 • قدمگاه (فیلم)


خاطرات شما از سفر به قدمگاه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.