کاریز

کاریز

1.1K

کاریز

کاریز به یکی از موارد زیر اشاره دارد: قنات، راهی که در زیر زمین کنده شود تا آب زیر زمین به سطح زمین هدایت شود کاریز (جزیره کیش)؛...

معرفی شهر کاریز

کاریز به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • قنات، راهی که در زیر زمین کنده شود تا آب زیر زمین به سطح زمین هدایت شود
  • کاریز (جزیره کیش)؛ قناتی در جزیره کیش که یکی از مناطق گردشگری و تاریخی این جزیره می‌باشد
  • کاریز (تایباد)، شهری شهرستان تایباد استان خراسان رضوی
  • کاریز (مانه و سملقان)، روستایی در مانه و سملقان استان خراسان شمالی
  • کاریز (شاهرود)، روستایی در شهرستان شاهرود استان سمنان

خاطرات شما از سفر به کاریز نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.