خرو

خرو

1.4K

خرو

معانی خرو: خرو (نیشابور)، شهری است در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی. خرو (فردوس)، روستایی است در شهرستان فردوس استان خراسان ...

معرفی شهر خرو

معانی خرو:

  • خرو (نیشابور)، شهری است در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی.
  • خرو (فردوس)، روستایی است در شهرستان فردوس استان خراسان رضوی.
  • خرو (کاشمر)، روستایی است در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی.
  • جزیره خرو، جزیره ای است در شهرستان دیر استان بوشهر ( در آبهای خلیج فارس).

خاطرات شما از سفر به خرو نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.