زیارتعلی

زیارتعلی

597

زیارتعلی

زیارتعلی مرکز بخش رودخانه و شهری از توابع شهرستان رودان استان هرمزگان در جنوب ایران واقع است. جمعیت شهر زیارتعلی براساس سرشماری...

معرفی شهر زیارتعلی

زیارتعلی مرکز بخش رودخانه و شهری از توابع شهرستان رودان استان هرمزگان در جنوب ایران واقع است.

جمعیت

شهر زیارتعلی براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۶۷۹ نفر بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به زیارتعلی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.