معرفی و اطلاعات کامل شهر جلین

794

جلین

جلین شهری در بخش مرکزی شهرستان گرگان استان گلستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر ۷٬۷۵۳ نفر (در ۲٬۱۶۱ خانوار) ب...

معرفی شهر جلین

جلین

جلین شهری در بخش مرکزی شهرستان گرگان استان گلستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر ۷٬۷۵۳ نفر (در ۲٬۱۶۱ خانوار) بوده است.

منابع


خاطرات شما از سفر به جلین نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.