فاریاب

فاریاب

460

فاریاب

فاریاب اشاره به موارد زیر است: فاریاب (فاراب، پاریاب، فاریاو، پاریاو، باراب) در فارسی به زمینی می‌گویند که با آب قنات و رود آبیاری می‌شود...

معرفی شهر فاریاب

فاریاب اشاره به موارد زیر است:

  • فاریاب (فاراب، پاریاب، فاریاو، پاریاو، باراب) در فارسی به زمینی می‌گویند که با آب قنات و رود آبیاری می‌شود و دیم نیست.

در جغرافیا

  • ولایت فاریاب، یکی از استانها یا ولایت‌های افغانستان و زادگاه ابونصر فارابی
  • فاریاب، شهری تاریخی است که ویرانه‌هایش در روستای خیرآباد شهرستان (ولسوالی) دولت‌آباد استان ولایت فاریاب افغانستان می‌باشد. (این شهر را نباید با فاراب که از شهرهای فرارود است اشتباه گرفت.)
  • شهرستان فاریاب، یکی از شهرستانهای استان کرمان
  • فاریاب (کرمان)، شهری در شهرستان فاریاب، استان کرمان در ایران
  • فاریاب (بستک)، از روستاهای بخش کوخرد استان هرمزگان ایران است.
  • فاریاب (دشتستان)، روستایی است در شهرستان دشتستان، استان بوشهر ایران
  • فاریاب (مهر)، از روستاهای شهرستان مهر استان فارس ایران

خاطرات شما از سفر به فاریاب نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.