سرداران

سرداران

43

سرداران

سرداران شهری بختیاری نشین در بخش مرکزی شهرستان شوشتر استان خوزستان ایران است. جمعیت بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعی...

معرفی شهر سرداران

سرداران شهری بختیاری نشین در بخش مرکزی شهرستان شوشتر استان خوزستان ایران است.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر ۵٬۱۳۴ نفر (در ۱٬۱۷۷ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به سرداران نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.