معرفی و اطلاعات کامل شهر جایزان

857

جایزان

جایزان شهری است در استان خوزستان. این شهر در بخش جایزان از توابع شهرستان امیدیه قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۳۵۷ نفر جمعیت داشته‌است. قلع...

معرفی شهر جایزان

جایزان

جایزان شهری است در استان خوزستان. این شهر در بخش جایزان از توابع شهرستان امیدیه قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۳۵۷ نفر جمعیت داشته‌است.

قلعه جایزان

در قلعهٔ تاریخی محمدعلی‌خان خلیلی جایزان بزهای بدبویی نگهداری می‌شوند. بزها در سایهٔ شاه‌نشین عمارت تجمع می‌کنند.

منابع

خاطرات شما از سفر به جایزان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.