معرفی و اطلاعات کامل شهر آبسرد

561

آبسرد

آبسرد نام مکان‌های زیر است. آبسرد (تهران) یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان تهران در ایران است آبسرد (زاهدان) روستای است در شهرس...

معرفی شهر آبسرد

آبسرد

آبسرد نام مکان‌های زیر است.

  • آبسرد (تهران) یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان تهران در ایران است
  • آبسرد (زاهدان) روستای است در شهرستان زاهدان، استان سیستان و بلوچستان.
  • آبسرد (فارس) روستای است در شهرستان جهرم، دهستان سپیدار.

خاطرات شما از سفر به آبسرد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.