معرفی و اطلاعات کامل شهر آباد

511

آباد

آباد واژه‌ای در زبان‌های ایرانی از کلمه پهلوی آپاتان، شاید مرکب از آو + پاته باشد. آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: ...

معرفی شهر آباد

آباد

آباد واژه‌ای در زبان‌های ایرانی از کلمه پهلوی آپاتان، شاید مرکب از آو + پاته باشد.

آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • آباد (تنگستان) روستایی در استان بوشهر
  • آباد (بهبهان)

خاطرات شما از سفر به آباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.