خارک

خارک

505

خارک

خارک می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد: جزیره خارگ یا خارک، نام شهر و جزیره‌ای ایرانی است در خلیج فارس بخش خارگ، از بخش‌های شهرست...

معرفی شهر خارک

خارک می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد:

  • جزیره خارگ یا خارک، نام شهر و جزیره‌ای ایرانی است در خلیج فارس
  • بخش خارگ، از بخش‌های شهرستان بوشهر در استان بوشهر
  • خارَک، میوه نرسیده خرما
  • خارک پخته یکی از شیرینی‌های سنتی ایرانی و سوغات استان بوشهر

خاطرات شما از سفر به خارک نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.