آذربایجان‌غربی|آغاز برداشت گیلاس در اشنویه به روایت تصویر- اخبار آذربایجان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

آذربایجان‌غربی|آغاز برداشت گیلاس در اشنویه به روایت تصویر- اخبار آذربایجان  - اخبار استانها تسنیم | Tasnim
آذربایجان‌غربی|آغاز برداشت گیلاس در اشنویه به روایت تصویر اخبار آذربایجان اخبار استانها تسنیم | Tasnim