مراسم بزرگداشت شهیدگمنام در مسجد جامع بفروییه+ عکس

مراسم بزرگداشت شهیدگمنام در مسجد جامع بفروییه+ عکس