گلایه کشاورزان بفروییه از کمبود آب +فیلم | خبرگزاری صدا و سیما

گلایه کشاورزان بفروییه از کمبود آب +فیلم | خبرگزاری صدا و سیما