جدول گذاری وآسفالت روستای گل تپه مراغه افتتاح شد - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

جدول گذاری وآسفالت روستای گل تپه مراغه افتتاح شد - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  آذربایجان شرقی