کشت بادام در منطقه ستران شهر آجین در وسعت ۱۴ هزار مترمربع+تصاویر

کشت بادام در منطقه ستران شهر آجین در وسعت ۱۴ هزار مترمربع+تصاویر